Tiga Hal Istimewa dari Abu Sufyan untuk Rasulullah

Ibnu Abbas menceritakan, Kaum muslimin tidak mempedulikan Abu Sufyan dan tidak mau duduk bersamanya. Kemudian Abu Sufyan berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ’Wahai Nabi Allah, ada 3 hal istimewa yang saya berikan kepada anda.’ ”Ya.” jawab Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. ’Saya memiliki putri tercantik di kalangan arab, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan,…

Hadits Tentang Fatimah tidak Mengalami Haid itu Tidah Shahih

Apakah benar Fatimah binti Muhammad tak pernah haidh seperti yang dikatakan media dakwah seperti dibawah ini, “Taukah Anda siapa Wanita didunia ini yang tidak pernah mengalami Haid..?? Jawabnya adalah Siti Fatimah Az-Zahra Binti Muhammad Shalallahu’alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib, Istri dari Sayidina `Ali Bin Abu Thalib, Ibu dari Sayidina Hasan & Husain.. Keistimewaan…

Rasulullah Senantiasa Berkata Jelas dan Mudah Dipahami

Dari Aisyah-radhiyallahu anha-, bahwa ia berkata,”Tidaklah Rasulullah-Shallallahu Alaihi Wasallam-tergesa-gesa dalam perkataan seperti ketergesa-gesaan kalian ini. Akan tetapi beliau berbicara dengan perkataan jelas dan terpisah satu sama lain, (berhasil) menghafalnya siapa yang duduk padanya”. (At Tirmidzi, hadits hasan) Ummul Mukminin Aisyah-Radhiyallahu anha- mengabarkan mengenai sifat perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam-yang tidak tergesa-gesa. Dan sesungguhnya tujuan dari…

Nabi bertanya, “Kenapa tidak menikahi perawan saja?

Suatu ketika, shahabat Jabir bin Abdillah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu peperangan. Saat pulang dari perang, beliau tertinggal dari rombongan disebabkan onta beliau yang kelelahan. Nabi pun mendatangi beliau dan bertanya, “Ini Jabir?” Jabir menjawab, “Iya Rasulullah.” “Ada masalah apa Jabir?” Nabi kembali bertanya. Jabir menjawab, “Ontaku lambat dan kelelahan sehingga aku…

Kisah Rasulullah Mengusir Jin dari Anak yang Kesurupan

Hadis dari Ya’la bin MurrahRadhiyallahu ‘anhu. Beliau menceritakan, Suatu hari ada seorang ibu membawa putranya yang sakit kesurupan kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallammenyampaikan kalimat perintah ke arah anak itu, اخْرُجْ عَدُوَّ اللَّهِ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ  “Keluarlah wahai musuh Allah, Saya Rasullullah..” Seketika anak itu sembuh. Kemudian ibunya menghadiahkan…

Umat Ini Berhutang Atas Jasa Sahabat Anas bin Malik RA

“Ya Rasulallah”, demikian Ummu Sulaim bergegas menemui Sang Nabi ketika beliau tiba di Madinah dalam hijrah, “Semua lelaki dan perempuan penduduk Yatsrib telah menghaturkan hadiah kepadamu. Namun aku sungguh tak memiliki apa-apa untuk dipersembahkan. Maka inilah putraku Anas ibn Malik. Bahagiakanlah kami dengan menjadikannya sebagai pelayanmu.” Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi wa Sallam menerima wakaf Ummu Sulaim…

Rasulullah dan Doa Nabi Ibrahim Empat Ribu Tahun

Ya RasulaLlah”, begitu suatu hari para sahabat bertabik saat mereka menatap wajah beliau yang purnama, “Ceritakanlah tentang dirimu.” Dalam riwayat Ibn Ishaq sebagaimana direkam Ibn Hisyam di Kitab Sirah-nya; kala itu Sang Nabi ShallaLlahu ‘Alaihi wa Sallam menjawab dengan beberapa kalimat. Pembukanya adalah senyum, yang disusul senarai kerendahan hati, “Aku hanyasanya doa yang dimunajatkan Ibrahim,…